Gældende fra 1 april 2024 til 31. marts 2025

0-400 m2 401-700 m2 Over 700 m2
Kr. 33,20 pr. m2 Kr. 24,87 pr. m2 Kr. 16,73 pr. m2

Ovenstående takster er ikke belagt med moms.

Areallejetaksten reguleres den 1.april efter KL’s skøn for pris-og løn regulering ved seneste budgetvedtagelse.

Lejen opkræves halvårlig forud pr. 1. april  og 1. oktober

Leje af areal til salgsvogne på havnenes område

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Ugetakst kr. 500,00 for 20 m2. Minimum 12 uger. El og vand afregnes efter forbrug til havnens takster.

Der indgås aftale med havnevæsenet om leje af areal til salgsvogn.

Ovenstående takst er ikke belagt med moms.

 

Midlertidig oplagring på kajen

Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Ugetakst kr. 277,90 for 20 m2.

Der indgås aftale med havnevæsenet om midlertidig oplagring på kajen.

Ovenstående takst er ikke belagt med moms.