For at kunne leje en bådplads i Marstal og Ærøskøbing havne skal lejeren eje og benytte en båd. Hvis bådejeren ikke benytter den lejede plads til den indregistrerede båd i mindst 3 måneder i hver sæson kan lejeaftalen opsiges. 

Opsigelse af en lejet bådplads skal ske skriftligt til havnekontoret inden den 1 marts forud for sæsonstart.

Bådpladslejen gælder for et år af gangen fra den 1. april til den 31. marts året efter. Hvis bådpladsen opsiges i lejeperioden foretages der ikke tilbagebetaling af leje.

Bådpladsen kan ikke overdrages til anden side eller udlånes til andre uden efter aftale med havneadministrationen.

Aftale om leje af bådpladser i Marstal og Ærøskøbing havne kan kun indgås, hvis bådejeren har tegnet mindst en ansvarsforsikring for båden og fartøjet.