Gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022

Fiskerhytter ved Bådelauget  (almindelig)   Kr. 1.888,21
Fiskerhytter ved Bådelauget  (stor)   Kr. 3.561,41
Fiskerhytter type I    Kr. 2.482,28
Fiskerhytter type II Kr. 1.942,21
Fiskerhytter type III Kr. 1.618,17

 

Priser for leje af hytter ved Bådelauget og ved Vestre Bådehavn reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn regulering ved seneste budgetvedtagelse.

Leje af fiskerhytter er forbeholdt faste bådpladslejere.

Lejen opkræves årligt forud pr. 1. januar

Ovenstående takster er ikke belagt med moms.