Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024

Fiskerhytter ved Bådelauget  (almindelig)   Kr. 2059,83
Fiskerhytter ved Bådelauget  (stor)   Kr. 3885,11
Fiskerhytter type I    Kr. 2707,89
Fiskerhytter type II Kr. 2118,74
Fiskerhytter type III Kr. 1765,25

 

Priser for leje af hytter ved Bådelauget og ved Vestre Bådehavn reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn regulering ved seneste budgetvedtagelse.

Leje af fiskerhytter er forbeholdt faste bådpladslejere.

Lejen opkræves årligt forud pr. 1. januar

Ovenstående takster er ikke belagt med moms.