Gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2023

Fiskerhytter ved Bådelauget  (almindelig)   Kr. 1.954,30
Fiskerhytter ved Bådelauget  (stor)   Kr. 3.686,06
Fiskerhytter type I    Kr. 2.569,16
Fiskerhytter type II Kr. 2.010,19
Fiskerhytter type III Kr. 1.674,81

 

Priser for leje af hytter ved Bådelauget og ved Vestre Bådehavn reguleres 1. januar efter KL’s skøn for pris- og løn regulering ved seneste budgetvedtagelse.

Leje af fiskerhytter er forbeholdt faste bådpladslejere.

Lejen opkræves årligt forud pr. 1. januar

Ovenstående takster er ikke belagt med moms.