Skip til hoved indholdet
    Hjem Dansk Erhverv Stadepladser og salgsvogne

Stadepladser og salgsvogne

VI. Regulativ for stadepladser og salgsvogne på havnearealer i Marstal og Ærøskøbing.

1. Generelt

Regulativet gælder for mobilt gadesalg på havnearealer i Marstal og Ærøskøbing. Ved mobilt gadesalg forstås for eksempel ladcykler, kassecykler, kaffeknallerter, Food trucks og lignende mobile enheder.

2. Placering

Mobile stadepladser og salgsvogne kan opstilles følgende steder:

Marstal Havn:

Stadepladser Marstal havn

Sejlmagervej

Ærøskøbing Gamle Havn:

Stadepladser Ærøskøbing havn

3. Betaling og lejemålets varighed

Der afregnes forud efter Ærø Kommunes Havnevæsens takster. For 2021 er taksten 500 kr. pr. uge pr. 20 m2.

El og vand afregnes efter forbrug til havnenes takster.

Lejer skal selv sørge for der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed for virksomhedens affald, og betale for bortskaffelsen. Det er ikke tilladt at benytte havnenes affaldspande til virksomhedens affald.

Lejemål indgås for minimum 12 uger. Herefter kan lejemålet forlænges med 4 uger ad gangen.

Alle lejemål udløber uanset ovenstående pr. 31.03 det efterfølgende år, hvorefter der skal søges på ny og på samme betingelser som alle andre. Ansøgningsfristen er 1. april.

I 2021 er ansøgningsfristen dog 15. maj.

Der indgås ikke lejemål under 20 m2.

4. Fremtoning og vedligeholdelse

Der må ikke opstilles skilte, parasoller, stole, borde, fakler, kurve og andet løst udstyr udenfor det anviste område.

Lejerne opfordres til at deles om borde og bænke, under henvisning til stadepladsernes begrænsede størrelse.

Levende lys og anden åben ild er kun tilladt, såfremt det er afskærmet i for eksempel lanterner.

Lejer skal rydde op efter sig og sine kunder, herunder fjerne affald og selv sørge for at transportere det væk.

5. Lejeforpligtelser og ophør

Arrangementer med musik og lignende må kun finde sted efter aftale med Havnefogeden.

Lejer skal acceptere at flytte sin bod til en alternativ placering, hvis et areal skal anvendes midlertidigt til andre formål, som for eksempel arrangementer, vejarbejde, vedligehold, lastning og losning, renhold og lignende.

Ærø Kommunes Havnevæsen kan, uden forudgående varsel, opsige lejeaftalen ved brud på aftalens vilkår.

6. Lovgrundlag

Forretningsdrift fra mobile salgsvogne skal følge gældende lovgivning, regler og retningslinjer. Indehaver har selv ansvaret for at gøre sig bekendt med lovgivningen, samt indhente de nødvendige tilladelser.

Retningslinjer for udeservering i Ærø Kommune

Forskrift for regulering af støjforhold 

7. Kontakt

Hvis man ønsker at leje areal til mobil stadeplads eller salgsvogn på havnene i Marstal eller Ærøskøbing skal man sende en skriftlig henvendelse eller mail til:

Havnekontoret
Søndre Værft 3
5960 Marstal
eller havn@aeroekommune.dk

Søndre Værft 3
5960 Marstal

+45 63526365
havn@aeroekommune.dk