Hjemmehørende erhvervsfiskefartøjer.

Både tilhørende fiskere, der er registreret som erhvervsfiskere ved fiskerikontrollen og som benyttes til fiskeri, har ikke fast plads, og der skal ikke betales afgift for bådpladsen. I stedet skal der betales vareafgift i henhold til vareafgiftsregulativet.
 

Fiskerihavnen.

Erhvervs- og fritidsfisker har ifølge havneplanen fortrinsret til at ligge i Jollehavnen/Fiskerihavnen i Marstal.